تبلیغات
دانشجویان تربیت بدنی 87 شهید بهشتی - اطلس استخوان شناسی
دانشجویان تربیت بدنی 87 شهید بهشتی

 

قفسه سینه مهره ها جمجمه
لگن اندام فوقانی اندام تحتانی

 

 

 

 

 

 

 جمجمه  Skull نماهای:

 جلو anterior      کنار lateral      پشت posterior

 مهره ها  Vertebrae
         گردنی cervical:

                 atlas      axis      typical
 

 سینه ایthoracic:

                   superior         inferior
       

 کمریlumbar:

            superior       inferior       lateral
       

 خاجی sacrum:

 نمای لگنی  see pelvis
 

 قفسه سینه Thorax:

         sternum استخوان جناغ سینه       دنده هاrib
 

اندام فوقانی Upper Extremity کتف scapula

 ventralنمای پشتی       نمای شکمی dorsal                ترقوه clavicle


 بازو humerus:

نمای جلوی anterior        نمای پشتی  posterior
    

 ساعد radius-ulna:

 نمای جلویanterior           نمای پشتی posterior
 

 دست hand

 پشت دست dorsal      کف دست palmar
 

 لگن Pelvis:

نمای جلوی anterior       نمای پشتی posterior
 

 اندام تحتانی Lower Extremity


 ران femur

نمای جلویanterior           نمای پشتی posterior
 

 ساق پا tibia-fibula

anterior posterior
 

 پا foot

نمای پشت پاdorsal      نمای کناری lateral     

 

منبع: سایت جامع مهندسی پزشکی
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 مهر 1388 توسط محسن میرعالی

قالب وبلاگ

[cb:post_author_photo_small]